ЕКСТЕРНАТ

 

 

В ХАГ “ОАЗИС НАДІЇ” є можливість отримати освіту на екстернатній формі навчання.


Екстернат – форма здобуття загальної середньої освіти, що передбачає самостійне, у тому числі прискорене, опанування екстерном змісту навчальних предметів певного освітнього рівня та/або за  певний  клас в обсязі,  визначеному відповідним державним  стандартом загальної середньої освіти, та отримання відповідного документа про освіту (Положення про форми здобуття повної загальної середньої освіти затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.)


Для зарахування на екстернатну фому навчання необхідно надати:

      • Заяву про зарахування на екстернат.
      • Особи, які проживають на неконтрольованій  території або  території  населених  пунктів на лінії зіткнення, можуть подати скановану копію заяви будь-якими засобами зв’язку (факсом, електронною поштою тощо).
      • Зарахування особи, яка  не має документів (копій документів),  що підтверджують наявність попередньо здобутого рівня освіти чи результатів оцінювання та/або атестації, здійснюється після  оцінювання  її рівня  навчальних  досягнень.  Оцінювання  проводить заклад освіти, в якому організовується екстернат на підставі заяви особи, яка подавала заяву про зарахування (переведення) на екстернат.

Оцінювання навчальних досягнень екстернів (крім тих, які навчаються за Державним стандартом початкової освіти) за відповідний клас (річне оцінювання) або за рівень повної загальної середньої освіти проводиться з усіх предметів інваріантної частини чи базових, вибірково-обов’язкових предметів відповідно до навчального плану освітньої програми, обраної для засвоєння здобувачем освіти. За результатами оцінювання виставляється річна оцінка з кожного предмета.

Результати річного оцінювання з навчальних предметів за рівень базової середньої освіти визначаються відповідно до освітньої декларації та зазначаються в додатку до відповідного документа про освіту як результати атестації.